Η εταιρεία παροχής επιχειρηματικών συμβουλών THOMSEN GROUP® International Strategy Consultants,
εν συντομία TGISC®, δεν είναι μια γενική εταιρεία.
Αυτή είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία για στρατηγικές στην αγορά.
Εδώ και περισσότερα από 27 χρόνια εξελίσσει η TGISC® με το σύστημα innowait λύσεις για τον κόσμο του αύριο
(όπως παραδείγματος χάρη καινοτομίες προϊόντων) που εντυπωσιάζουν ακόμη και σήμερα. Κι έτσι δημιουργεί ηγέτες τής αγοράς.

Με την TGISC® αποφασίζετε για πολύ περισσότερα απ' ό,τι μόνο για εμπειρία. (Διότι η εμπειρία προέκυψε στο παρελθόν.)
Αντιθέτως, η TGISC® στέκει για μελλοντικές ευκαιρίες με καθορισμένη αξία.